top of page
adrem-bg-light-09.webp

Naše reference:

Aplikacija za pregled in nadzor nad oddaljenimi sistemi

Naročnik: Menard RA cool solutions d.o.o.

Nosilec projekta: Adrem d.o.o.

Naročnik je želel prek aplikacije v oblaku optimizirati pregled funkcij in nadzor nad oddaljenimi napravami, ter s tem boljšo uporabniško izkušnjo za lasten servis in svoje stranke, a kljub temu ohraniti nadzor and vsemi ključnimi gradniki sistema.

Sistem za označevanje ulitka po zaključenem procesu proizvodnje

Naročnik: LTH casting d.o.o.

Nosilec projekta: Port d.o.o.

Odjemalec naročnika je želel sledljivost posameznega kosa od točke, ko zapusti proizvodnjo.

Sistem za LOT označevanje palet

Naročnik: Žito d.d.

Nosilec projekta: Port d.o.o.

Naročnik je želel izboljšati učinkovitost pakirnega procesa in eliminirati možnost človeske napake pri LOT označevanju.

Sistem za nadzor kakovosti proizvodnje opažnih plošč

Naročnik: Javor Pivka d.d.

Nosilec projekta: Inverta d.o.o.

Zaradi velikega števila neutemeljenih reklamacij je naročnik potrebovali sistem internega nadzora kvalitete proizvodnje za ugotavljanje upravičenosti do reklamacij.

Precizen nadzor sistema centralnega ogrevanja

Naročnik: Kemofarmacija d.d.

Nosilec projekta: Inverta d.o.o.

Naročnik je želel nadgradnjo kotlovnice z bolj natančnim in s tem bolj učinkovitim upravljanjemogrevalnega sistema.

Sistem za avtomatsko upravljanje hladilnega skladišča mesa

Naročnik: Celjske Mesnine d.o.o.

Nosilec projekta: Limos d.o.o.

Hitrejši in bolj učinkovit vnos in izmet iz hladilnega skladišča ter boljša preglednost nad stanjem v skladiščih.

adrem-bg-light-09.webp

Prilagodljivost

Strankam ponujamo programske rešitve, ki je prilagodljiva in se lahko prilagaja njihovim specifičnim potrebam. Trudimo se, da je rešitev vedno prilagojena njihovim delovnim procesom, poslovnim zahtevam in industrijskim standardom.

Celovite rešitve

Strankam želimo zagotovi celovite rešitve, ki pokrivajo več vidikov digitalizacije in optimizacije delovnih procesov. To lahko vključuje zajem in analizo podatkov, avtomatizacijo, sledljivost, upravljanje proizvodnje, nadzor kakovosti, uporabo umetne inteligence in drugo.

Uporabniška izkušnja

Ena izmed naših ključnih prednosti je enostavnost uporabe naših programskih rešitev. Stranke lahko ponudimo intuitivno in prijazno uporabniško izkušnjo, ki omogoča enostavno uvedbo, uporabo in interakcijo z rešitvijo.

Integracija in povezljivost

Strankam nudimo rešitve, ki se lahko integrirajo s sistemom, ki ga že uporabljajo, ter omogočajo povezavo z drugimi pomembnimi aplikacijami ali napravami. Povezljivost s strojno opremo, senzorji, pametnimi napravami ali drugimi sistemi je ključna za avtomatizacijo in optimizacijo procesov.

Strokovna podpora in vzdrževanje

Stremimo k vzpostavitvi dolgoročnega partnerstva s stranko. S tesnim sodelovanjem, stalno podporo in vzdrževanjem gradimo zaupanje, ter pomagamo stranki pri doseganju njenih dolgoročnih ciljev.

Naše podjetje ima specializirano znanje in večletne izkušnje na področju digitalizacije in optimizacije delovnih procesov v različnih industrijskih panogah. Naš slovenski kader s svojo strokovnostjo zagotavlja kakovostno, ter učinkovito realizacijo in ustrezno implementacijo naših programskih rešitev v obstoječi sistem naročnika.

Naše glavne prednosti

Primeri uporabe

1

Sistem za upravljanje proizvodnje (Manufacturing Execution System - MES) omogoča avtomatizacijo in nadzor proizvodnih procesov, kar pohitri proizvodnjo in zmanjša napake.

2

Pametna logistična platforma omogoča sledenje in upravljanje pošiljk, optimizacijo prevoznih poti ter boljšo usklajenost in sledljivost celotne dobavne verige.

3

Sistem za upravljanje energije (Energy Management System - EMS) lahko analizira in optimizira porabo energije v industrijskih objektih, kar omogoča prihranke pri stroških energije.

4

Elektronski sistem sledenja zdravilom (Electronic Drug Tracking System) omogoča sledljivost in preprečuje ponarejanje zdravil, kar povečuje varnost in zaupanje potrošnikov.

10

Uporaba programske rešitve za upravljanje proizvodnje in sledenje dobavne verige v tekstilni industriji omogoča izboljšanje delovnega procesa, pohitritev proizvodnje ter prihranek časa in stroškov.

5

Avtomatizirano upravljanje oskrbovalne verige (Automated Supply Chain Management) omogoča natančno sledenje inventarja, upravljanje zaloga in pravočasno dobavo komponent, kar zmanjšuje časovne zamude in zaloge.

7

Sistem za sledenje hrane (Food Traceability System) omogoča sledenje porekla, kakovosti in varnosti živil, kar povečuje transparentnost in zagotavlja sledljivost v prehrambni verigi.

6

3D-modeliranje in gradbena informacijska tehnologija (Building Information Modeling - BIM) omogočata boljši načrt in usklajenost med različnimi deležniki na gradbišču, kar izboljšuje produktivnost in zmanjšuje stroške napak.

8

Senzorska tehnologija in pametni kmetijski sistemi omogočajo spremljanje vremenskih razmer, vlažnosti tal, stanja rastlin, kar omogoča optimizacijo namakanja, gnojenja in pridelave, s tem pa prihranke pri virih in boljši pridelek.

9

Uvedba programske rešitve za avtomatizacijo proizvodnje v jeklarski industriji omogoča izboljšanje delovnega procesa, pohitritev proizvodnje ter prihranek časa in stroškov.

Naše rešitve

Naše inovativne rešitve omogočajo optimizacijo delovnega procesa in boljši nadzor nad delom. Modularna zasnova rešitve omogoča odlično prilagoditev zahtevam naročnika. Visoka prilagodljivost omogoča uporabo naše rešitve v vseh industrijskih panogah. Velik povdarek pa dajemo tudi na optimizacijo uporabe energijskih virov.

Izkoristite svoj potencial z našimi inovativnimi rešitvami

Povečajte produktivnost, zmanjšajte stroške in spodbudite rast podjetja s prilagojenimi programskimi rešitvami, zasnovanimi za vašo panogo.

bottom of page